Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Shop Nội thất ô tô thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của các khách hàng của mình thông qua wesite: ShopNoithatOto.com hoặc ShopDochoioto.com.vn

Shop cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của quý vị. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

–          Họ tên, Số CMND hoặc hộ chiếu, Ngày sinh, Giới tính, Chi tiết liên hệ tại nhà riêng và nơi làm việc, Địa chỉ giao hàng, Địa chỉ email, Số điện thoại cố định, Số điện thoại di động.

–          Thông tin khách hàng cung cấp về sở thích, lựa chọn, đánh giá, hoặc các thông tin khách hàng đồng ý cung cấp trong khi tham gia vào các cuộc khảo sát hay chương trình khuyến mãi.

Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được  khách hàng tự nguyện cung cấp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.
 • Shop Nội thất ô tô có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc doanh nghiệp có liên quan nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
 • Shop Nội thất ô tô sẽ đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.
 • Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và hàng mới về…

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Shop Nội thất ô tô sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Shop Nội thất ô tô đều có quyền:

 • Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin đã được thu thập;
 • Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
 • Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

 • Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;
 • Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;
 • Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.
 • Truy xuất thông tin cá nhân

Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Shop Nội thất ô tô đều có quyền:

 • Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin đã được thu thập;
 • Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
 • Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

7. Thông tin liên hệ

Ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về: shopnoithatoto.com@gmail.com. Trân trọng cảm ơn.