Máy chẩn đoán ô tô OBD 2 cho IOS, Android, PC. Kuulaa ELM327 V1.5 Máy quét Bluetooth 4.0 ELM 327 OBD2 Bộ chuyển đổi chẩn đoán công cụ quét Đầu đọc mã OBD OBDII cho IOS, Android, Windows

OBB 2 kiểm tra lỗi ô tô, OBB 2 phát hiện lỗi ô tô

OBD lưu thông tin xe khi thay ác quy ô tô

 Máy chẩn đoán ô tô, máy đọc lỗi ô tô, máy quét lỗi ô tô, máy chẩn đoán lỗi ô tô, Thiết bị đọc lỗi ô tô, máy chuẩn đoán ô tô đa năng, máy quét đọc lỗi ô tô, cách đọc mã lỗi ô tô, Máy chẩn đoán ô tô obd 2, máy đọc lỗi ô tô obd 2, máy quét lỗi ô tô obd 2, xóa lỗi cá vàng, sửa lỗi cá vàng, kiểm tra lỗi cá vàng

ELM327 V1.5 BT4.0 chủ yếu được sử dụng để đọc dữ liệu về động cơ và khí thải xe hơi, chẩn đoán sự cố động cơ xe hơi và xóa mã lỗi.

 Máy chẩn đoán ô tô, máy đọc lỗi ô tô, máy quét lỗi ô tô, máy chẩn đoán lỗi ô tô, Thiết bị đọc lỗi ô tô, máy chuẩn đoán ô tô đa năng, máy quét đọc lỗi ô tô, cách đọc mã lỗi ô tô, Máy chẩn đoán ô tô obd 2, máy đọc lỗi ô tô obd 2, máy quét lỗi ô tô obd 2, xóa lỗi cá vàng, sửa lỗi cá vàng, kiểm tra lỗi cá vàng

Nó có kích thước nhỏ, tích hợp chip cao nhất, đạt chứng nhận CE, FCC và ROHS.ELM327 V1.5 BT4.0

 Máy chẩn đoán ô tô, máy đọc lỗi ô tô, máy quét lỗi ô tô, máy chẩn đoán lỗi ô tô, Thiết bị đọc lỗi ô tô, máy chuẩn đoán ô tô đa năng, máy quét đọc lỗi ô tô, cách đọc mã lỗi ô tô, Máy chẩn đoán ô tô obd 2, máy đọc lỗi ô tô obd 2, máy quét lỗi ô tô obd 2, xóa lỗi cá vàng, sửa lỗi cá vàng, kiểm tra lỗi cá vàng

Chức Năng:

Đọc mã lỗi chẩn đoán, cả chung chung và cụ thể của nhà sản xuất và hiển thị ý nghĩa của chúng (hơn 3000 định nghĩa mã chung trong cơ sở dữ liệu).

 • Xóa mã lỗi và tắt chỉ báo MIL (“kiểm tra động cơ”)
 • Hiển thị dữ liệu cảm biến hiện tại, bao gồm:
 • Tốc độ động cơ mỗi phút (rpm)
 • Tính toán Giá trị tải trọng
 • Nhiệt độ nước làm mát
 • Hệ thống nhiên liệu
 • StatusTốc độ xe
 • Tình trạng nhiên liệu ngắn hạn
 • Tình trạng nhiên liệu dài hạn
 • Áp suất đường ống nạp
 • Tiêm trước thời gian
 • Nhiệt độ không khí nạp
 • Không khí Tốc Độ Dòng ChảyTuyệt đối vị trí bướm ga
 • Điện áp đầu dò oxy liên quan đến trạng thái nhiên liệu ngắn hạn
 • Hệ thống nhiên liệu Status
 • Áp suất nhiên liệu
 • Có rất nhiều dữ liệu khác có sẵn để theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu…
 • Phần mềm Nền Tảng.

 Máy chẩn đoán ô tô, máy đọc lỗi ô tô, máy quét lỗi ô tô, máy chẩn đoán lỗi ô tô, Thiết bị đọc lỗi ô tô, máy chuẩn đoán ô tô đa năng, máy quét đọc lỗi ô tô, cách đọc mã lỗi ô tô, Máy chẩn đoán ô tô obd 2, máy đọc lỗi ô tô obd 2, máy quét lỗi ô tô obd 2, xóa lỗi cá vàng, sửa lỗi cá vàng, kiểm tra lỗi cá vàng

Tương thích phần mềm

 • Các phiên bản cửa sổ: scanmaster-elm, scantool.net, pcmscan, v. v.
 • Phiên bản Android: Torque, dashcommand, OBD Car Doctor, Auto Doctor, Mini OBDII, EOBD, v. v.
 • Phiên bản Symbian: obdscope. 2.2.
 • Phần mềm hỗ trợ nền tảng: Windows XP, Windows 7/8/10, Android, Symbian, vv.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 Máy chẩn đoán ô tô, máy đọc lỗi ô tô, máy quét lỗi ô tô, máy chẩn đoán lỗi ô tô, Thiết bị đọc lỗi ô tô, máy chuẩn đoán ô tô đa năng, máy quét đọc lỗi ô tô, cách đọc mã lỗi ô tô, Máy chẩn đoán ô tô obd 2, máy đọc lỗi ô tô obd 2, máy quét lỗi ô tô obd 2, xóa lỗi cá vàng, sửa lỗi cá vàng, kiểm tra lỗi cá vàng

 Máy chẩn đoán ô tô, máy đọc lỗi ô tô, máy quét lỗi ô tô, máy chẩn đoán lỗi ô tô, Thiết bị đọc lỗi ô tô, máy chuẩn đoán ô tô đa năng, máy quét đọc lỗi ô tô, cách đọc mã lỗi ô tô, Máy chẩn đoán ô tô obd 2, máy đọc lỗi ô tô obd 2, máy quét lỗi ô tô obd 2, xóa lỗi cá vàng, sửa lỗi cá vàng, kiểm tra lỗi cá vàng

Hỗ trợ Giao Thức:

SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud). SAE J1850 vpd (10.4 Kbaud). ISO 9141-2(5 baud init,10.4 Kbaud). ISO 14230-4 KWP ( 5 baud init,10.4 Kbaud). ISO 14230-4 KWP (init nhanh, 10.4 Kbaud)ISO 15765-4 can (ID 11bit, 500 Kbaud). ISO 15765-4 can (ID 29bit, 500 Kbaud). ISO 15765-4 can (ID 11bit, 250 Kbaud). ISO 15765-4 can (ID 29bit, 250 Kbaud)

Máy quét chẩn đoán xe Bluetooth 4.0 OBDII

 • Chẩn đoán Động cơ
 • Đọc Thông Tin trên xe
 • Làm việc Sau Khi Kết Nối Xe
 • Hỗ trợ hầu hết các loại xe ô tô
 • Nhỏ và Thuận Tiện, dễ dàng sử dụng.

 Máy chẩn đoán ô tô, máy đọc lỗi ô tô, máy quét lỗi ô tô, máy chẩn đoán lỗi ô tô, Thiết bị đọc lỗi ô tô, máy chuẩn đoán ô tô đa năng, máy quét đọc lỗi ô tô, cách đọc mã lỗi ô tô, Máy chẩn đoán ô tô obd 2, máy đọc lỗi ô tô obd 2, máy quét lỗi ô tô obd 2, xóa lỗi cá vàng, sửa lỗi cá vàng, kiểm tra lỗi cá vàng

Từ khóa: Máy chẩn đoán ô tô, máy đọc lỗi ô tô, máy quét lỗi ô tô, máy chẩn đoán lỗi ô tô, Thiết bị đọc lỗi ô tô, máy chuẩn đoán ô tô đa năng, máy quét đọc lỗi ô tô, cách đọc mã lỗi ô tô, Máy chẩn đoán ô tô obd 2, máy đọc lỗi ô tô obd 2, máy quét lỗi ô tô obd 2, xóa lỗi cá vàng, sửa lỗi cá vàng, kiểm tra lỗi cá vàng

 Máy chẩn đoán ô tô, máy đọc lỗi ô tô, máy quét lỗi ô tô, máy chẩn đoán lỗi ô tô, Thiết bị đọc lỗi ô tô, máy chuẩn đoán ô tô đa năng, máy quét đọc lỗi ô tô, cách đọc mã lỗi ô tô, Máy chẩn đoán ô tô obd 2, máy đọc lỗi ô tô obd 2, máy quét lỗi ô tô obd 2, xóa lỗi cá vàng, sửa lỗi cá vàng, kiểm tra lỗi cá vàng Máy chẩn đoán ô tô, máy đọc lỗi ô tô, máy quét lỗi ô tô, máy chẩn đoán lỗi ô tô, Thiết bị đọc lỗi ô tô, máy chuẩn đoán ô tô đa năng, máy quét đọc lỗi ô tô, cách đọc mã lỗi ô tô, Máy chẩn đoán ô tô obd 2, máy đọc lỗi ô tô obd 2, máy quét lỗi ô tô obd 2, xóa lỗi cá vàng, sửa lỗi cá vàng, kiểm tra lỗi cá vàng Máy chẩn đoán ô tô, máy đọc lỗi ô tô, máy quét lỗi ô tô, máy chẩn đoán lỗi ô tô, Thiết bị đọc lỗi ô tô, máy chuẩn đoán ô tô đa năng, máy quét đọc lỗi ô tô, cách đọc mã lỗi ô tô, Máy chẩn đoán ô tô obd 2, máy đọc lỗi ô tô obd 2, máy quét lỗi ô tô obd 2, xóa lỗi cá vàng, sửa lỗi cá vàng, kiểm tra lỗi cá vàng Máy chẩn đoán ô tô, máy đọc lỗi ô tô, máy quét lỗi ô tô, máy chẩn đoán lỗi ô tô, Thiết bị đọc lỗi ô tô, máy chuẩn đoán ô tô đa năng, máy quét đọc lỗi ô tô, cách đọc mã lỗi ô tô, Máy chẩn đoán ô tô obd 2, máy đọc lỗi ô tô obd 2, máy quét lỗi ô tô obd 2, xóa lỗi cá vàng, sửa lỗi cá vàng, kiểm tra lỗi cá vàng