Mô tơ gương Nissan Almera, khung xương gương Nissan Almera: dùng để độ gập gương khi xe không có sẵn gập gương trên xe.

Mô tơ gương Nissan Almera, khung xương gương Nissan Almera, Mô tơ gương Almera, khung xương gương Almera, độ gập gương Nissan Almera, khung xương độ gập gương Nissan Almera

Bộ sản phẩm bao gồm:

  • 1 đôi khung xương nhôm
  • 1 đôi mô tơ

Để đủ bộ cần có thêm:

  • 1 Muodule điều khiển gập gương
  • 1 công tắc để đóng mở khi vào đường hoặc ngõ hẹp

Từ khóa: Mô tơ gương Nissan Almera, khung xương gương Nissan Almera, Mô tơ gương Almera, khung xương gương Almera, độ gập gương Nissan Almera, khung xương độ gập gương Nissan Almera